HOME BEGELEIDING WERKWIJZE & VISIE TARIEVEN BLOG WIE BEN IK CONTACT

LAUIESRA
KINDERBEGELEIDING

WELKOM BIJ LAUIESRA KINDERBEGELEIDING!Lauiesra kinderbegeleiding is tijdelijk gesloten.

Lauiesra Kinderbegeleiding geeft laagdrempelige hulp aan kinderen t/m 12 jaar in de vorm van ambulante individuele begeleiding.
Deze begeleiding is voor kinderen met sociaal- emotionele en/of gedragsproblemen. Voorbeelden hiervan zijn:
- Faalangst.
- Onzekerheid.
- Weinig zelfvertrouwen.
- Piekeren.
- Problemen met emotieregulatie (extreem boos, verdrietig of angstig).
- Sociale angsten.
- Beperkte sociale vaardigheden.
- Problemen die te maken hebben met een stoornis, zoals AD(H)D of autisme.

Door deze problemen loopt het kind vast in haar/zijn ontwikkeling en kan het zo zijn dat het kind zelf of samen met haar/zijn ouders niet uit het probleem komen. Ik help deze kinderen en hun ouders/ verzorgers graag. De begeleiding die ik aan bied, is:
- Voor kinderen met sociaal- emotionele en/of gedragsproblemen.
- Persoonlijk en gericht op wat het kind nodig heeft.
- Individueel en aangepast op de talenten en mogelijkheden van het kind.
- Doelgericht en met als doel kinderen te leren dat ze tevreden mogen zijn met wie ze zijn en ze vertrouwen te geven om met moeilijkheden om te gaan.

Door middel van een 3 stappenplan wordt er samen gekeken wat er aan de hand is en waarmee het kind geholpen kan worden om met het probleem om te gaan.

Een andere begeleidingsmogelijkheid voor uw kind is ambulante individuele begeleiding met de methode Schatgraven met kinderen. Daarnaast wordt er ook een ambulante individuele begeleiding pakket aangeboden. Kijk voor meer informatie onder het kopje begeleiding.

Op deze website kunt u meer informatie vinden over de begeleiding, werkwijze en visie, tarieven, de persoon achter Lauiesra Kinderbegeleiding, hoe u contact met mij kunt opnemen en mijn blogs.

 

BEGELEIDING

Ambulante individuele begeleiding
Voor kinderen die sociaal- emotionele en/of gedragsproblemen ervaren, biedt Lauiesra Kinderbegeleiding ambulante individuele begeleiding aan. Kinderen kunnen problemen ervaren waar ze zelf, of samen met hun ouders/ opvoeders niet uit kunnen komen, maar deze problemen zijn niet ernstig genoeg om uw kind aan te melden voor psychologische hulp. Hierbij kan ik mogelijk iets voor jullie betekenen. In een 3 stappenplan help ik uw kind (en u) om met het probleem om te gaan. We kijken samen wat uw kind kan gaan leren, maar ook wat uw kind al kan. De begeleiding wordt afgestemd op de persoonlijke hulpvraag van u en uw kind, op de leeftijd van uw kind, op haar/ zijn interesses en we leggen de nadruk op de talenten en mogelijkheden van uw kind. Er worden persoonlijke doelen geformuleerd om gericht naar oplossingen en herstel van ontwikkeling te werken. Bij deze doelen worden leuke opdrachten/ oefeningen bedacht, waarmee uw kind (met uw en mijn hulp) kan gaan oefenen. Deze opdrachten/ oefeningen zijn gericht op wat uw kind nodig heeft om verder te ontwikkelen. Op deze manier leert uw kind stap voor stap en op spelenderwijs om te gaan met het probleem.
Voor meer informatie over het 3 stappenplan, zie mijn blog: Help een kind met problemen omgaan in 3 stappen. De blog staat natuurlijk onder het kopje blog.

Ambulante individuele begeleiding: Schatgraven met kinderen

Schatgraven met kinderen is een methode waarbij de communicatie tussen kind en ouders versterkt wordt en het zelfvertrouwen van het kind vergroot wordt. Het kind leert omgaan met zichzelf en zijn/ haar problemen. Het kind leert in gesprek te gaan met zijn/haar ouders door gebruik te maken van verhalen, metaforen en zijn/ haar talenten. Daarnaast wordt het kind bewust van zijn/ haar gevoelens, gedachten en gedrag. Schatgraven met kinderen bevat 7 sessies en is geschikt voor kinderen tussen de 4 en 10 jaar.

Ambulante individuele begeleiding pakket

Het ambulante individuele begeleiding pakket bestaat uit een sessie waarin we samen het 3 stappenplan uitwerken (waarin beschreven wordt hoe wij uw kind gaan helpen met het probleem om te gaan) + 5 sessies waarin uw kind begeleiding krijgt om met het probleem om te gaan d.m.v. het 3 stappenplan. Daarna is het de bedoeling dat u zelf aan de slag gaat met het 3 stappenplan samen met uw kind. Het pakket is voor kinderen die niet lekker in hun vel zitten/ tegen een probleem aanlopen en ouders die graag zelf hun kind willen helpen, maar graag op weg worden geholpen. Met het 3 stappenplan en in 5 sessies help ik uw kind (en u) op weg om met het probleem om te gaan en help ik uw kind weer beter in haar/ zijn vel te zitten. Blijkt het toch dat uw kind meer begeleiding nodig heeft, dan raad ik uw mijn ambulante individuele begeleiding aan. Voor meer informatie over het 3 stappenplan, zie mijn blog: Help een kind met problemen omgaan in 3 stappen. De blog staat natuurlijk onder het kopje blog.

Ik raad niet af om psychologische hulp te zoeken, wanneer u denkt dat dit beter is voor uw kind. Wanneer het blijkt dat deze laagdrempelige begeleiding niet voldoende is, zal ik ook adviseren aanvullende of verdiepende begeleiding/ hulpverlening te zoeken.

WERKWIJZE & VISIE


Werkwijze
Lauiesra Kinderbegeleiding biedt ambulante individuele begeleiding aan voor kinderen die sociaal- emotionele en/of gedragsproblemen ervaren. Ik geef laagdrempelige hulpverlening en heb als insteek hulp te bieden zo lang het nodig is. Wanneer het blijkt dat Lauiesra Kinderbegeleiding niet de hulp kan bieden die nodig blijkt te zijn, kan er samen gekeken worden naar hulp die beter aansluit.

Aanmelden voor de ambulante individuele begeleiding
Voorafgaand aan de ambulante individuele begeleiding, kunt u een intakeformulier invullen. Het formulier kunt u vinden op de site onder het kopje contact. Als u het formulier heeft ingevuld en heeft verstuurd naar info@lauiesrakinderbegeleiding.nl, neem ik zo snel mogelijk contact met u op.

Intakegesprek
Als na de aanmelding blijkt dat Lauiesra kinderbegeleiding iets voor u kan betekenen, kan er een intakegesprek gepland worden. We bekijken dan samen wat de hulpvraag is van uw kind en stellen doelen op. We maken afspraken over o.a. de invulling en de lengte van de begeleidingssessies en we leggen dit in een contract vast.

Start van de ambulante individuele begeleiding
Na het intakegesprek, kan de begeleiding van uw kind beginnen. De begeleidingssessies kunnen bij mij thuis plaatsvinden of in overleg op een andere locatie (binnen een afstand van 12 km vanaf mijn huis). Een standaard begeleidingssessie duurt 60 minuten. Ik bereid elke sessie zorgvuldig voor en maak van elke sessie een korte samenvatting om de voortgang van uw kind bij te houden. Tussentijds vindt er een evaluatie gesprek plaats over de vooruitgang van uw kind en de mogelijkheid om doelen aan te passen. Aan het eind van alle begeleidingssessies vindt er ook een evaluatie gesprek plaats. We kijken of de ambulante individuele begeleiding voldoende was om uw kind te helpen, dat er nog een aantal begeleidingssessies nodig zijn of dat er nog aanvullende of verdiepende begeleiding/ hulpverlening nodig is.

Wanneer u interesse heeft in de ambulante individuele begeleiding van Lauiesra Kinderbegeleiding of wanneer u vragen heeft, neem dan gerust contact met mij op. Contactgegevens vindt u onder het kopje contact.

Visie
Lauiesra Kinderbegeleiding heeft als visie dat elk kind uniek is. Elk kind heeft zijn/ haar eigen talenten en moeilijkheden. Wanneer een kind vastloopt in zijn/ haar ontwikkeling, heeft het kind hulp nodig om de ontwikkeling weer op gang te brengen. De hulp die ik aanbied, is ook gericht op de uniekheid van het kind. Elk kind heeft zijn/haar eigen hulpvraag, waar de begeleiding op wordt aangepast, zodat de ontwikkeling van het kind snel weer op gang komt. Bij Lauiesra Kinderbegeleiding wordt gekeken naar het kind als persoon, het gehele plaatje. Dat houdt in dat er niet alleen gekeken wordt naar wat het kind nog kan leren, maar ook wat hij/zij al kan. De kracht, talenten en mogelijkheden van het kind kunnen hem/haar namelijk helpen met wat er nog te leren valt. Daarnaast zie ik de ouders van het kind als de professionals. Ouders kennen hun kind het beste en zijn onmisbaar tijdens de begeleiding. Daarom hecht ik veel waarde aan de samenwerking en betrokkenheid van ouders (en eventueel andere belangrijke personen in het leven van het kind). Lauiesra Kinderbegeleiding heeft als doel kinderen te leren dat ze tevreden mogen zijn met wie ze zijn en ze vertrouwen te geven om met moeilijkheden om te gaan.

TARIEVEN


De tarieven van Lauiesra Kinderbegeleiding:
-Intakegesprek: Gratis.
-Ambulante individuele begeleiding (en evaluatie gesprekken): 48 euro per uur.
-Ambulante individuele begeleiding (met Schatgraven met kinderen): 65 euro per uur.
-Ambulante individuele begeleiding pakket (sessie waarin we het 3 stappenplan uitwerken + 5 sessies van 1 uur): 150 euro.

Als u of uw kind PGB ontvangt, is het mogelijk om de begeleiding hieruit te betalen.

Wilt u hulp vragen voor uw kind, maar is het financieel niet mogelijk? U kunt contact met mij opnemen en dan zoeken we samen naar mogelijkheden om toch uw kind hulp te bieden.

De begeleiding kan bij mij thuis plaatsvinden of in overleg op een andere locatie (binnen een afstand van 12 km vanaf mijn huis). Wanneer de begeleiding op een andere locatie plaatsvindt dan bij mij thuis, wordt er reiskostenvergoeding in rekening gebracht. De reiskostenvergoeding is 0,19 euro per km.

Bent u (of uw kind) verhinderd voor een afspraak? Dan dient u dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Anders ben ik genoodzaakt de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Op alle aangeboden diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Voor de algemene voorwaarden,
klik hier: Lauiesra Kinderbegeleiding Algemene voorwaarden.
Begeleiding op maat, omdat elk kind uniek is

BLOG

Hier zijn mijn blogs.
Klik op het plaatje om meer te lezen.


 <br>
   
   Help een kind om over gevoelens te leren en te praten.<br><br>
   
Wil jij jouw kind leren over gevoelens? En helpen om over gevoelens te praten? Vul dan samen met jouw kind deze vragen in en praat erover. 
<br><br>
Gevoel blij<br>
Je voelt je fijn en opgewekt en je zit lekker in jouw vel.<br> Jouw ogen stralen en jouw mond glimlacht. Het leven zit er zonnig uit. Je voelt je blij. <br>
Waar word jij blij van? <br>
Waar denk je aan bij een blij gevoel? <br>
Hoe kijk je als je blij bent? <br>
Wat kan je doen om ervoor te zorgen dat jij je blij voelt? <br> <br>

Gevoel boos <br>
Je voelt je kwaad, omdat bijvoorbeeld iets niet lukt. Je hebt een grote frons op jouw gezicht en je <br>kijkt niet blij. Je kan gaan stampvoeten, schreeuwen en je kan gebalde vuisten hebben. <br>Je bent boos. <br>
Waar word jij boos van? <br>
Waar denk je aan bij een boos gevoel? <br>
Hoe kijk je als je boos bent? <br>
Wat helpt jou als je boos bent? <br> <br>

Gevoel verdrietig <br>
Je voelt je bedroefd. Er kunnen tranen uit je ogen komen en je voelt je niet fijn. <br> Je kan gebogen lopen of in elkaar gedoken zitten. Er is iets ergs gebeurd en het doet pijn. Je voelt je verdrietig. <br>
Waar word jij verdrietig van? <br>
Waar denk je aan bij een verdrietig gevoel? <br>
Hoe kijk je als je verdrietig bent? <br>
Wat helpt jou als jij verdriet hebt? <br> <br>

Gevoel bang <br>
Je voelt je niet fijn en je vindt iets heel eng. Jouw kart klopt in jouw keel. Jouw lichaam kan gaan <br>trillen. Het lijkt wel of er heel veel alarmbellen in jouw lichaam afgaan. <br> Je wil vluchten of verstoppen. Je bent bang. <br>
Waar word jij bang van? <br>
Waar denk je aan bij een bang gevoel? <br>
Hoe kijk je als je bang bent? <br>
Wat helpt jou als je ergens bang voor bent?


   
   
  </div>
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  <div class= <br> Het is weer bijna kerst en oud & nieuw. Het is een leuke periode, maar kan ook zorgen voor spanning waardoor een kind moeilijk gedrag vertoont of minder lekker in haar/ zijn vel zit. Veel kinderen vinden deze periode erg spannend. Heeft jouw kind last van spanning tijdens kerst en oud & nieuw? Lees de volgende tips om jouw kind te helpen met de spanning rondom deze periode te voorkomen/ verminderen:
<br><br>
- Voorspelbaarheid geven: Dit is erg belangrijk tijdens zo'n periode als kerst en oud & nieuw. Bereid jouw kind voor op o.a. wat jullie welke (kerst)dag gaan doen. Gaan jullie bijvoorbeeld naar familie/ vrienden, blijven jullie thuis of krijgen jullie bezoek van familie/ vrienden. Vertel aan jouw kind wat er met kerst en oud & nieuw gaat gebeuren en wat er van jouw kind verwacht wordt. Wees duidelijk wanneer jullie de cadeautjes onder de kerstboom gaan uitpakken. Het is misschien ook leuk om samen een aftelkalender voor kerst te maken. Een aftelkalender helpt bij het geven van voorspelbaarheid. De kalender geeft overzicht en dus duidelijkheid en rust voor jouw kind.
<br><br>
- Wegnemen van angsten: Help jouw kind om met zijn angsten om te gaan. Is jouw kind bijvoorbeeld bang voor vuurwerk? Misschien kan een geluiddempende koptelefoon voor jouw kind helpen. Of blijf op een afstand samen met jouw kind naar het vuurwerk kijken. Vindt jouw kind het spannend als er familie/ vrienden langskomen? Dan kan het bijvoorbeeld helpen om jouw kind op een afstandje van de visite te laten spelen, om zo aan alle mensen te wennen. Of als de visite er al een tijdje is, kan jouw kind even boven op zijn/ haar slaapkamer spelen, om zo even tot rust te komen.
<br><br>
- Luisteren naar jouw kind: kan jouw kind niet slapen? Of is jouw kind op een andere manier angstig? Praat met jouw kind over kerst en oud & nieuw en luister naar jouw kind. Probeer er achter te komen hoe het komt dat jouw kind angstig is, zodat je hier naar kan luisteren en jouw kind gerust kan stellen. Je kan z'n angst makkelijker wegnemen, als je goed naar jouw kind luistert.
<br><br>
- Ontspanning en rust: kerst en oud & nieuw is een periode met veel prikkels, bezoek van/ naar familie/ vrienden en lekker eten. Probeer jouw kind genoeg te laten slapen, plan rustmomenten in en wat ook goed kan helpen is naar buiten gaan. Laat jouw kind lekker de spanning eruit rennen. Ga een boswandeling doen. Dat kan goed helpen voor ontspanning.
<br><br>
- Kijk verder dan lastig gedrag: Door de spanning kunnen kinderen zich lastig gedragen. Ze worden druk, luisteren niet goed en kunnen veel aandacht vragen. Kinderen kunnen vaak niet goed vertellen dat ze het allemaal erg spannend vinden. Ze laten deze spanning zien aan de hand van hun gedrag. Probeer hiervoor begrip te hebben. Als jouw kind niet luistert, dreig er dan bijvoorbeeld niet mee dat hij/ zij geen kerstcadeautjes krijgt. Dit zorgt alleen maar voor meer spanning bij jouw kind.
<br><br>
Ik hoop dat deze tips gaan helpen. Wil je meer weten of heb je nog vragen? Kijk dan verder op de website of stuur een email naar info@lauiesrakinderbegeleiding.nl.
<br>
    Loopt jouw kind tegen problemen aan waar hij/zij zelf niet uitkomt? Je kan jouw kind hiermee helpen door de volgende 3 stappen te gebruiken: <br>
   
		-	Stap 1: Vaardigheid leren <br />
		-	Stap 2: Vaardigheid oefenen <br />
		-	Stap 3: Vaardigheid doen <br />


   <br />
   Stap 1: Vaardigheid leren
   Bij de eerste stap gaan jullie kijken welke vaardigheid jouw kind wil gaan leren. Bespreek samen wat jouw kind wil gaan leren en hoe. Jullie kunnen de vaardigheid een leuke naam geven. Bespreek ook samen 		   wat jouw kind al kan en waar hij/ zij goed in is. Dit kan jouw kind helpen met het leren van de vaardigheid. Schrijf alles op in een schriftje (het schriftje kunnen jullie leuk versieren) en ga naar de   	   volgende stap.
   <br /><br />
   Stap 2: Vaardigheid oefenen
   Bij de tweede stap gaan jullie kijken hoe jouw kind de vaardigheid kan gaan oefenen. Bespreek samen hoe jouw kind de vaardigheid kan gaan oefenen. Jullie kunnen leuke opdrachten of activiteiten bedenken,    waar jouw kind alleen of samen met jou (of met anderen) mee kan oefenen. Schrijf alle ideeën op en kijk wat voor jouw kind werkt. Daarna kan jouw kind de vaardigheid gaan oefenen. Neem hiervoor de tijd en    help jouw kind waar nodig is. Als jullie vinden dat jouw kind de vaardigheid geleerd heeft, ga dan naar de laatste stap.
   <br /><br />
   Stap 3: Vaardigheid doen
   Bij de derde stap heeft jouw kind de vaardigheid geleerd. Tijd voor een feestje! Jouw kind kan de vaardigheid doen! Laat jouw kind opschrijven of tekenen hoe blij hij/ zij hiermee is. Jij zal vast trost    zijn op jouw kind! Laat jouw kind dit weten en schrijf dit op, zodat jouw kind het later terug kan lezen. Zijn er nog meer mensen trots op jouw kind? Laat ook deze mensen iets opschrijven. 
   Het kan zijn dat jouw kind de vaardigheid even vergeet, ondanks dat hij/ zij de vaardigheid geleerd heeft. Dit is niet erg! Iedereen heeft wel eens dat het even niet lukt. Bedenk samen met jouw kind wat    hij/ zij kan doen als het even niet lukt. Schrijf dit op.
   <br /><br />
   Ik hoop dat deze stappen gaan helpen. Wil je meer weten of heb je nog vragen? Kijk dan verder op de website of stuur een email naar info@lauiesrakinderbegeleiding.nl. 
   <br /><br />
   Bronnen: <br />
   -	Kids' Skills – Ben Furman <br />
   -	Oplossingsgericht aan het werk – Corry Wolters <br />
   -	Dromen, Durven, Doen – Ben Tiggelaar <br />
   -	Het spel van de oplossingen – Insoo Kim Berg & Therese Steiner <br />
 <br>
   
Help een kind bij rouw en verlies. <br><br>


Omgaan met verlies en de pijn na het overlijden van een dierbare is voor iedereen heftig, maar voor kinderen is het verwerken van rouw nog lastiger. Als ouder kom je voor een moeilijke periode te staan. Je bent zelf aan het rouwen en hoe help je jouw kind om te gaan met verlies en de pijn na het overlijden van een dierbare. Er is helaas geen handleiding om jouw kind door zo’n periode heen te helpen. Wel heb ik een aantal tips gevonden die je als ouder kunnen helpen hoe je het beste om kan gaan met het verdriet van jouw kind:
<br><br>

Sta open voor de gevoelens van jouw kind.<br>

Het belangrijkste om jouw kind te helpen met verlies, is om hem/ haar ruimte te geven om te rouwen. Als een kind geen ruimte krijgt om zijn/ haar gevoelens te tonen, is er meer kans op dat het kind last krijgt van depressie en/ of angsten. Het is dus belangrijk dat je als ouder jouw kind toestaat om haar/ zijn gevoelens te tonen. Net als voor volwassenen, is het ook voor kinderen gezond om moeilijke gevoelens te uiten, zoals woede of verdriet. Elk kind zal zich anders uiten om met verlies om te gaan. Het ene kind gaat veel huilen en veel praten over verlies. Een ander kind reguleert zijn/ haar verdriet door vrolijk met vriendjes te gaan spelen. Sta dus open voor hoe jouw kind met verlies omgaat en voor de gevoelens van jouw kind.
<br><br>

Verberg jouw verdriet niet teveel.<br>
Als ouder kan je bang zijn dat jouw kind nog meer van slag raakt, als jouw kind een van zijn/ haar ouders ziet huilen. Je kan dan geneigd zijn om jezelf sterk op te stellen. Als ouder probeer je de hele dag vrolijk te zijn en niks te laten merken van jouw eigen verdriet. Maar door zelf jouw verdriet te tonen, kan je juist jouw kind helpen met het begrijpen wat er allemaal aan de hand is. Gemaakte opgewektheid kan voor jouw kind verwarrend en onduidelijk zijn. Als jij als ouder jouw gevoelens uit, leert jouw kind dat gevoelens geuit mogen worden en zullen (vooral oudere) kinderen minder remming ervaren in het uiten van gevoelens. Kinderen zien op deze manier dat anderen ook gevoelens van verdriet hebben en troost nodig hebben. Samen huilen, verdriet delen met anderen en het samen verwerken, geeft troost en schept een band.
<br><br>
Zorg voor gezonde uitlaatkleppen voor jouw kind.<br>
Hoe kun je als ouder jouw kind helpen en ondersteunen bij het uiten van zijn/ haar gevoelens? De meeste kinderen hebben het vermogen nog niet om te gaan zitten en een gesprek te voeren over hun gevoelens. Dit kan te heftig zijn voor veel kinderen en kinderen beschikken vaak nog niet over de ingewikkelde vaardigheden die voor zo’n gesprek nodig zijn. Je kan als ouder jouw kind op veel verschillende manieren helpen om met de gevoelens om te gaan, na verlies van een dierbare. Je kan van verschillende soorten middelen gebruik maken. Je kan gebruik maken van kunst, muziek of boeken om indirect over de gevoelens en gedachten te praten. Tekenen en schilderen kunnen bijvoorbeeld een uitlaatklep zijn voor jouw kind en kunnen helpen bij rouwverwerking. Jullie kunnen samen ook een herinneringen plekje maken (bijvoorbeeld op de slaapkamer van jouw kind). Dit kan jouw kind helpen op verdrietige momenten. Jouw kind kan zich even terugtrekken, een moment voor zichzelf creëren en heeft daar dan een plekje voor die alles vertelt over de herinneringen van de overleden persoon. Het maken van een herinneringen boekje kan jouw kind ook helpen met het verwerken van rouw. Jullie kunnen het boekje samen maken waarin jullie alle herinneringen in schrijven/ tekenen en jullie kunnen er natuurlijk ook foto’s in plakken. Wanneer jullie er behoefte aan hebben, kunnen jullie het boekje samen bekijken en erover praten. 
<br><br>

Maak het proces van verdriet normaal.<br>
Het kan zijn dat jouw kind die rouwt zich onbegrepen en alleen voelt. Kinderen kunnen zich gaan afvragen of hun sterke gevoelens wel normaal zijn. Ze kunnen zich hierdoor zelf gaan verzetten tegen het uiten van deze gevoelens. Het is daarom erg belangrijk dat ouders vooral naar hun kind luisteren (i.p.v. praten) en aangeven dat de gevoelens van hun kind normaal en gezond zijn. Hierdoor kan jouw kind zich begrepen voelen, veel steun ervaren en op langere termijn kan jouw kind beter met haar/ zijn gevoelens omgaan.
<br><br>

Wees geduldig met jouw kind.<br>
Het helpen van jouw kind door het proces van verdriet en verlies, is iets wat je geen enkele ouder gunt. Het is helaas onvermijdelijk. Het leven bestaat uit veel blijdschap en liefde, maar ook uit verlies en verdriet. Met jouw steun en liefdevolle hulp kan je jouw kind goede en gezonde vaardigheden leren om met verlies en verdriet om te gaan. Het belangrijkste is dat je veel geduld toont met het helpen van jouw kind hiermee. Het gedrag van een kind dat rouwt, kan vaak raadselachtig zijn of frustrerend, omdat een kind zijn/ haar gevoelens nog niet op de juiste manier kan uiten. Heb dus heel veel geduld. 
<br><br>

Ik hoop dat deze tips gaan helpen. Wil je meer weten of heb je nog vragen? Kijk dan verder op de website of stuur een email naar info@lauiesrakinderbegeleiding.nl. 
<br><br>

Bronnen:<br>
  • https://www.jmouders.nl/tips-om-je-kind-te-helpen-bij-rouw-en-verlies/<br>
  • https://www.dela.nl/blog/voorelkaar/doorgaan/doorleven/kindertherapeut-marieke-gun-je-kind-zijn-tranen-wanneer-een-dierbare-overlijdt<br>
  • https://www.cjgmeierijstad.nl/media/item/20/verdriet-en-rouw-bij-kinderen.pdf<br>
  • http://www.dianeboerrigter.nl/rouwverwerking/

WIE BEN IK

Ik ben Laura Tjioe- Zandvliet,

basispsycholoog en de oprichtster van Lauiesra Kinderbegeleiding. Ik heb Psychologie gestudeerd en de masteropleiding Child and Adolescent Psychology aan de universiteit van Leiden. Mijn ervaring met kinderen is erg breed. Ik heb een aantal jaren in de kinderopvang gewerkt, tijdens mijn masteropleiding heb ik een onderzoeksstage gedaan, waarin hoogbegaafde en niet hoogbegaafde kinderen werden getest op een dynamische taak, ik heb vrijwilligerswerk gedaan, waarbij ik schoolgaande jongeren coachte en begeleidde bij hun huiswerk en ik begeleidde een aantal jaren een jongen met een vorm van autisme. Ik ben nu nog steeds mijn kennis en ervaring aan het vergroten (vooral op het gebied van oplossingsgericht werken met kinderen). Ik heb een thuisstudie kindercoach gedaan en een cursus speltherapie. Naast mijn bedrijf ben ik bezig bij Schatgraven met kinderen (van Anke Huis in 't Veld). Ik help Anke deze training voor kinderen verder in te richten.

Photo of Me

Met Lauiesra Kinderbegeleiding wil ik mijn kennis, ervaring en kwaliteiten inzetten om kinderen vertrouwen te geven om met moeilijkheden om te gaan en te leren dat ze tevreden mogen zijn met wie ze zijn.

LAUIESRA KINDERBEGELEIDING

CONTACT


Lauiesra Kinderbegeleiding
Laura Tjioe- Zandvliet

Van der Waalsstraat 28, 3132 TM VLAARDINGEN
Tel: 06 51290895
Email: info@lauiesrakinderbegeleiding.nl

Lidmaatschap nummer NIP: 226561
KvK nummer: 67879217

Intakeformulier voor de ambulante individuele begeleiding (na invullen, graag mailen naar het bovenstaande emailadres).

Heeft u interesse in de ambulante individuele begeleiding van Lauiesra Kinderbegeleiding of heeft u vragen? U kunt mij een email sturen of bellen. Mijn werkdagen zijn dinsdag t/m donderdag van 9.00 uur t/m 17.30 uur en dan ben ik ook telefonisch bereikbaar (niet op feestdagen). Als ik de telefoon niet opneem, wilt u dan een sms of WhatsApp achterlaten? Ik bel u zo spoedig mogelijk terug.